آیا SSL OV برای شرکت ها ضروری است؟

آیا SSL OV برای شرکت ها ضروری است؟

خرید اس اس ال OV به دلیل هزنیه های بالا و سختی ارسال مدارک فقط برای شرکت هایی اهمیت دارد که از طریق وب سایت خود تجارت های بزرگ دارند یا فروش اینترنتی دارند .

برای مثال دیجیکالا یک شرکت بزرگ است که اس اس ال از نوع EV دارد . از این رو خرییدارن این شرکت همواره میتوانند از اصل بودن دامنه اصلی با استفاده از چک کردن گواهینامه اس اس ال مطلع شوند

 

گواهی امنیتی اس اس ال از نوع DV به دلیل مشخص نشدن اسم شرکت در فایل گواهینامه و از طرف دیگر جلوگیری از امکان ثبت بیش از یک گواهی با نام یک شرکت تنها در گواهی نامه های EV/OV تمایز اصلی بوده و اگر امکان پرداخت چنین هزینه ای را دارید مطمئن باشید که ارزش آن هم برای نام برند و هم برای مشتریان شما ارزمند است  . 

 

اگر هنوز تفاوت های این ۳ نو گواهی را نمیدانید  این مقاله را از دست ندهید :

تفاوت های اصلی گواهی های  DV,OV,EV چیست ؟

ارزش امنیتی خرید گواهینامه OV در چیست ؟