اس اس ال ssl multi domain چیست ؟

اس اس ال ssl multi domain  چیست ؟

اس اس ال multi domain یا مالتی دامین همان طور که از اسمش پیداست برای چندین دامنه طور همزمان قابل خریداری است 

ولی برای هر یک از دامنه ها باید مراحل احراز هویت دامنه به طور اختصاصی انجام شود . در واقع خرید این نوع اس اس ال جهت تخفیف مناسب بود و شما هزنیه معقول تری را نسبت به خرید مجزا برای هر دامنه خود پرداخت میکنید  اما یک اشکال کلی وجود دارد . 

اگر شما برای چندین مشتری خود میخواهید این نو اس اس ال را خریداری کنید تمام تاریخ انقضا آنها یکسال شده و با هم تمدید و منقضی می شوند ولی برای هر یک باید به صورت مجزا اقدام به احراز هویت کنید . پس اگر به مشتری ای که ۲ ماه پس از خرید این گواهی به شما مراجعه میکند اس اس ال بدهید . تاریخ انقضای آن به جای ۱۲ ماه یک اس اس ال ۱۰ ماه خواهد بود .

 

هزینه اس اس ال  multi domain چه قدر است ؟

این هزینه به صورت یک هزنیه اولیه و به ازای هر دامنه اضافه یک هزینه اندک است . 

 

تا چه مقدار میتوان دامنه به گواهی اس اس ال multi domain اضافه کرد ؟

این مقدار در CA های مختلف متفاوت است ولی برای اکثر آنها بینهایت بوده به ازای هر دامنه اضافه یک مبلغ ناچیز پرداخت میکنید .