گواهی اس اس ال DV Wildcard چیست ؟

گواهی اس اس ال DV Wildcard  چیست ؟

اس اس ال های Wildcard یعنی نوعی خاص از اس اس ال که برای تمام زیر مجموعه های دامنه استفاده می شود 

در اصل برای تمام subdomain ها .

وقتی شما میخواهید تمام قسمت ها مانند زیر دامنه ها و ایمیل های وب میل از درگاه ssl گذر کنند این گواهی برای شما به صرفه است . 

برای مثال برای ۳ زیر دامنه و بیشتر پینشهاد میکنیم این گواهی را بخرید .