ssh چگونه کار میکند ؟

ssh چگونه کار میکند ؟

در این مقابله قصد داریم که ارتباط زیبای SSH را به ساده ترین شکل ممکن برای شما شرح دهیم .

برای فهمیدم هر چه بهتر این مفهمون این مثال کاملا برای شما موضوع را به یاد ماندی خواهد کرد .

 

تصور کنید شما قصد دارید با صمیمی ترنی دوست خود ارتباط برقرار کنید و هیچ بستر واسطی هم ندارید که این ارتباط را امن کند برای این موضوع موقع ارسال کردن پیام خود یک قفل   نامه خود میگذارید آن را ارسال میکنید . دوست صمیمی شما هم چون از این نوع راتباط اطلاع دارد بعد از دریافت نامه آن را با یک قفل  دیگر  دو قفله کرده و برای شما پس میفرسد .

در طول راه نه شما کلید قفل او را دارید نه او کلید قفل شما را پس نامه در کمال امنیت بدون باز شدن به شما بر می گردد !

 

حال شما قفل خود که کلیدش را دارید باز میکنید سپس نامه را با قفلی که هنوز روش هست ( یعنی قفل دوست صممی خودتون ) به خودش پس میفرستید .

بعد وقتی که نامه برای بار دوم به دوستتون برسه اون کلید قفل خودشو داره حالا خیلی راحت قفل  خودشو باز میکنه و محتوایت نامه را میبینه . 

حالا برای جواب دادنش باید ۴ تا کانکشن دیگه مصرف بشه .. فرض کنید این روند در یک مکالمه طولانی طی بشه چه قدر سخت و زمان بره ؟

ولی اگر یک بستر SSL داشتند این کار ۲ کانکشن در هر پیام صرفه جویی داره . 

این دقیقا تفاوت نوع کانکشن بین SSL ,  SSH است و تخصص ما در این سایت تمرکز روی SSL است و این قسمت از SSH را برای شما مطرح کردیم چیزی که تقریبا هیچ کس به آن اشاره نمیکند ولی تخصص ما پرداخت به همین انواع ارتباطات است .